ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนิติกร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของ สำนักงานกองทุนฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของ สำนักงานกองทุนฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนิติกร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมขน ตำแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมขน ตำแหน่งนิติกร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชนเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการพัฒนาชุมชนเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนิติกร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ก รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
กรมการพัฒนาชุมชน ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนิติกร เป็นวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กรมการพัฒนาชุมชน ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนิติกร เป็นวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน