ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
หนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน (9 ตำแหน่ง จำนวน 207 อัตรา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน (9 ตำแหน่ง จำนวน 207 อัตรา)
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สถานที่สอบ
ประกาศกรมพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
--------------------------------------
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ข. ผังสถานที่เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ค. ผังสถานที่เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยรังสิต
--------------------------------------
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคาร มหาวิทยาลัยรังสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังอาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน